Home ข่าวทั่วไทย ตำรวจไทยเตรียมใช้ปืนไฟฟ้า! เผยข้อมูลโครงการจัดซื้อ "ปืนช็อตไฟฟ้า" จำนวน 2,700 กระบอก สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ

ตำรวจไทยเตรียมใช้ปืนไฟฟ้า! เผยข้อมูลโครงการจัดซื้อ “ปืนช็อตไฟฟ้า” จำนวน 2,700 กระบอก สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ

-

ตำรวจไทยเตรียมใช้ปืนไฟฟ้า! เผยข้อมูลโครงการจัดซื้อ “ปืนช็อตไฟฟ้า” จำนวน 2,700 กระบอก สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เว็บไซต์ policenewsvarieties.com ได้เปิดเผยว่า มีรายงานว่า ตามที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดย สกบ. ได้จัดซื้ออุปกรณ์ช็อตไฟ (Taser) ราคากระบอกละ 79,990 บาท จำนวน 2,700 กระบอก เป็นเงินทั้งสิ้น 215,730,000 บาท จากบริษัท ฟิกซ์เทคจำกัด ตามสัญญาเลขที่ สพ. 23/2563 ลงวันที่28 พ.ค.2563 สำหรับใช้ราชการตำรวจทั่วประเทศ

โดย บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด ผู้ขาย ได้ส่งมอบอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (Taser ) ให้กับทางราชการเรียบร้อยแล้ว และหนังสือบริษัทฯ ที่ 254/2563 ลง 31 สค.2563 แจ้งความประสงค์ฝึกหัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า(Taser) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการขอให้พิจารณาส่งข้าราชการตำรวจผู้ใช้งานในสังกัด เข้ารับการอบรม บช.ละ 5 นาย ณ ห้องเรียนกองสรรพาวุธ สพ.

ข้อมูล : policenewsvarieties.com  / สำนักข่าวอิศรา

Must Read

โครงการคนละครึ่ง 3 วันแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดกว่า 502.9 ล้านบาท

โครงการคนละครึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน และมีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 3.5 แสนร้านค้า โดยในช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ต.ค.2563 มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563...
error: Alert: Content is protected !!