Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แจ้งวางแผนการเดินทาง 27 ก.ย. เชียงใหม่มีจัดสอบ ก.พ. จำนวน 15 สนามสอบ ผู้เข้าสอบกว่า 35,000 คน

แจ้งวางแผนการเดินทาง 27 ก.ย. เชียงใหม่มีจัดสอบ ก.พ. จำนวน 15 สนามสอบ ผู้เข้าสอบกว่า 35,000 คน

-

แจ้งวางแผนการเดินทาง 27 ก.ย. เชียงใหม่มีจัดสอบ ก.พ. จำนวน 15 สนามสอบ ผู้เข้าสอบกว่า 35,000 คน

กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมกรข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบประมาณ 35,000 คน คาดว่าจะส่งผลกระทบกับการจราจรโดยจะมีการสอบ 15 สนามสอบ ดังนี้

1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (จำนวนผู้ข้าสอบทั้งหมด 1,586 คน)

2. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 3,743 คน)

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 3,030 คน)

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเซียงใหม่ (น้ำคือ) (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2,518 คน)

5. โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2,179 คน)

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2,966 คน)

7. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม(จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,342 คน)

8. โรงเรียนมฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 3,190 คน)

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยเชียงใหม่ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2,098 คน)

10. โรงเรียนวัฒโนทัยพาย้ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 3,354 คน)

11. โรงเรียนหอพระ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,622 คน)

12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซียงใหม่ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,630 คน)

13. มหาวิทยาลัยการกีฬแห่ชาติ วิทยาเขตเซียงใหม่ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,578 คน)

14. วิทยลัยเทคนิคเชียงใหม่ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,958 คน)

15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 986 คน)

จราจรเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ฝากวางแผนการเดินทางหรือเผื่อระยะเวลาการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวด้วย

119675925 2732867353591571 5043938775963288046 o

Must Read

โครงการคนละครึ่ง 3 วันแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดกว่า 502.9 ล้านบาท

โครงการคนละครึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน และมีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 3.5 แสนร้านค้า โดยในช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ต.ค.2563 มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563...
error: Alert: Content is protected !!