โลกกำลังเผชิญสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ประเทศไทย เตรียมมาตรการเพื่อรองรับการแพร่ระบาด ด้วยมาตรการคุมเข้ม

135
โลกกำลังเผชิญสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ประเทศไทย เตรียมมาตรการเพื่อรองรับการแพร่ระบาด ด้วยมาตรการที่รัดกุม

โลกกำลังเผชิญสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ประเทศไทย เตรียมมาตรการเพื่อรองรับการแพร่ระบาด ด้วยมาตรการคุมเข้ม

  1. มท. สั่งคุมเข้ม ตั้งจุดตรวจ สกัดการลักลอบข้ามพรมแดน
  2. สธ. วางระบบสาธารณสุขและระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ กระจายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ไปยังพื้นที่เสี่ยง สำรองใช้ 3 เดือน

3.รัฐบาลจัดสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจาก ตปท. เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรค จำนวน 14 วัน

  1. สธ.ออกหน่วยเคลื่อนที่นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจเชื้อโควิดในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
  2. รัฐบาลอนุมัติให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยได้โดยการออกวีซ่าประเภทพิเศษ(Special Tourist Visa) รวมอยู่ไทยได้ถึง 270 วัน

6.กลาโหมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

7.รัฐบาลใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ ” เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-1

  1. กทม. ออก ระบบ BKK COVID-19 ช่วยประชาชนประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดด้วยตนเอง พร้อมเปิดส่ายด่วนให้คำปรึกษา 1646 และ 1669

cr. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

119467096 2382668552028712 5292685926681023592 n
119487657 2382668695362031 9153530850320703235 n
119568346 2382668732028694 6058794991083879565 n
119631844 2382668648695369 4221177205307192120 n
119659798 2382668775362023 6344056551774839383 n
119677063 2382668605362040 7145836545812036815 n
119730883 2382668808695353 3464649589304161083 n
119457643 2382668852028682 1492774577550544300 n