ข่าวดี! สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางจากไทย เริ่ม 19 ก.ย.นี้

321
ข่าวดี! สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางจากไทย เริ่ม 19 ก.ย.นี้

ข่าวดี! สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางจากไทย เริ่ม 19 ก.ย.นี้

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า สหราชอาณาจักร ได้ประกาศเพิ่มประเทศไทยในรายชื่อประเทศ “travel corridors” ของสหราชอาณาจักร จะมีผลตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 19 ก.ย.นี้ ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรเป็นต้นไป

ส่งผลให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ได้รับการยกเว้นการกักกันเชื้อโรค ในที่พำนักเป็นเวลา 14 วัน ตามนโยบายของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยลดลง เช่นเดียวกับสิงคโปร์ ที่ได้รับการประกาศเพิ่มชื่อในคราวเดียวกัน

เป็นข่าวดีสำหรับคนไทย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและนักเรียนนักศึกษา ที่จะสามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรได้สะดวกยิ่งขึ้น สืบเนื่องมาจาก การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้ปัจจุบัน มีประเทศจำนวนหนึ่ง ได้ประกาศให้ผู้เดินทางจากประเทศไทย ได้รับการยกเว้นการกักกันเชื้อโรค เช่น อิสราเอล และเยอรมนี

สำหรับคนไทยและคนต่างชาติในสหราชอาณาจักร ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ยังคงต้องเข้ารับการกักกันเชื้อโรคใน State Quarantine (SQ) หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) เป็นเวลา 14 วันเช่นเดิม

cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์