กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำ!!  ไม่ได้ห้ามทำนา ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากน้ำในเขื่อนยังน้อย ต้องสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งหน้า เพื่อไม่ให้ขาดแคลน

125
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำ ‼️ ไม่ได้ห้ามทำนา ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำ!!  ไม่ได้ห้ามทำนา ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากน้ำในเขื่อนยังน้อย ต้องสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งหน้า เพื่อไม่ให้ขาดแคลน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีนโยบายที่จะให้เกษตรกรงดทำนาแต่อย่างใด และความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทั่วประเทศที่แม้ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้ำในอ่างฯ ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย

จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งหน้าอย่างเพียงพอ

ส่วนเกษตรกรที่เพาะปลูกแล้ว ขอให้ใช้น้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ขณะที่คาดว่าหากพายุ “โนอึล” เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จะทำให้มีฝนตกมากขึ้น ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปีนี้ (2563) น้อยกว่าปี 2562 ที่ผ่านมาถึง 11,882 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำรวมกันปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,671 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมชลประทานได้กำหนดแผนบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะน้ำน้อย เน้นเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้ได้มากที่สุด ส่งน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก พร้อมบริหารจัดการน้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่น้อย โดยขอให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก หากพื้นที่ใดเพาะปลูกไปแล้วให้ใช้น้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ยังไม่มีการเพาะปลูกให้พิจารณาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน

cr. ข่าวจริงประเทศไทย