” Green Army ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบ ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ จาก AIS จับมือ ผนึกกำลังลด E-Waste ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม กองทัพภาคที่ 3 พร้อมเดินหน้ารณรงค์ชวน “ ทหารและครอบครัว ไร้ E-Waste”

209

” Green Army ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบ ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ จาก AIS จับมือ ผนึกกำลังลด E-Waste ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม กองทัพภาคที่ 3 พร้อมเดินหน้ารณรงค์ชวน “ ทหารและครอบครัว ไร้ E-Waste”

พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบ ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากตัวแทนผู้บริหารและคณะ ที่มอบหมายโดยนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค- ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 6 จุด ได้แก่จุดวางติดตั้ง ที่ค่ายบรมไตรโลกนาถ , ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,ค่ายจิระประวัติ ,ค่ายกาวิละ,ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ,ค่ายวชิรปราการ โดยมี พันเอก วีระพงษ์ เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ นายทหารฝ่ายยุทธการกองทัพภาคที่ 3 , พันตรี เสรี ทองคู่ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมพิธี ณ ห้องโถงหน้า กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ตามที่กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ “ทิ้ง E – Waste กับ AIS” เพื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล ในการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอน และรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ หูฟัง สายชาร์จ และเพาเวอร์แบงค์ เข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี

S 212656149

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า “ ขอบคุณ AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่นอกจากจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเจเนอเรชันแล้ว ยังให้ความสำคัญกับบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะใช้ขีดความสามารถของบริษัทและการพัฒนานวัตกรรมร่วมจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่รัดกุมทั้งระบบ ตั้งแต่ภายในองค์กร คู่ค้า รวมไปถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนในระยะยาว ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่นอกจากจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้ว หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะเกิดการรั่วไหลของสารเคมีลงสู่แผ่นดินและแหล่งน้ำอัน จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก”

กองทัพภาคที่ 3 ให้ความสำคัญกับ “ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นในทุกปี หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังนิ่งเฉย ละเลย และไม่รีบนำขยะเหล่านั้นไปกำจัดอย่างถูกวิธี ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาอาจจะสายเกินแก้ จึงเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญ โดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แบตเตอรี่มือถือ สายชาร์จ หูฟัง หรือพาวเวอร์แบงก์ มาร่วมกำจัดกับ AIS ได้กว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ”

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คนไทยไร้ E-Waste ได้ที่ https://ewastethailand.com

S 212656148