ทบ.วอนประชาชนจับตา คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิด กม.ไม่ผ่านการคัดกรองโควิด แจ้งเบาะแสที่ กกล.ชายแดน ทบ.

117
ทบ.วอนประชาชนจับตา คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิด กม.ไม่ผ่านการคัดกรองโควิด แจ้งเบาะแสที่ กกล.ชายแดน ทบ.

ทบ.วอนประชาชนจับตา คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิด กม.ไม่ผ่านการคัดกรองโควิด แจ้งเบาะแสที่ กกล.ชายแดน ทบ.

กองทัพบกยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าตรวจแนวชายแดนป้องกันคนต่างด้าวลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค ซึ่งมีความเสี่ยงในการนำ เชื้อ COVID-19 จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะชายแดนไทยภาคเหนือและด้านตะวันตกโดยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา กองกำลังชายแดนกองทัพบก ได้เพิ่มความเข้มงวด และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการคัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออก บริเวณด่านตรวจคนเช้าเมือง, จุดผ่านแดน,จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน ตลอดจนตามช่องธรรมชาติ เพิ่มความถี่และเพิ่มกำลังทหารในการลาดตระเวนตลอด 24 ชม. มีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทาง ช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติ การติดตั้งเครื่องมือป้องกันการข้ามแดน ลวดหนาม กำแพง ติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยโซล่าเซลล์ในพื้นที่ล่อแหลมที่ใช้เป็นเส้นทางในการหลบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และจะดำรงความต่อเนื่องในการเฝ้าตรวจและระวังป้องกัน COVID-19 ตามแนวทาง ศบค.อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศเพื่อนบ้านมีความอ่อนไหวมากขึ้น กองทัพบกใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นพฤติกรรมการลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่ชายแดนโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง COVID-19 ขอให้แจ้งผู้นำชุมชนหรือ กองกำลังชายแดนกองทัพบกประจำพื้นที่ เพื่อร่วมกันเป็นปราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยสามารถแจ้งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ตามพื้นที่จังหวัดชายแดน ดังนี้

– กกล.ผาเมือง พื้นที่ จ.เชียงใหม่ (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4) โทร 053-114804, พื้นที่จ.เชียงราย (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2) โทร 053-758589

– กกล.นเรศวร จ.ตากและ แม่ฮ่องสอน โทร 055-515839-40

– กกล.สุรสีห์ พื้นที่จ.กาญจนบุรี แจ้ง ฉก.ลาดหญ้า โทร 034-599481, พื้นที่ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี แจ้งที่ ฉก.ทัพพระยาเสือ โทร 032-395205 , ส่วนพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งได้ที่ ฉก.จงอางศึก โทร 032-661889

– กกล.เทพสตรี พื้นที่ จ.ระนอง ติดต่อ (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25) โทร 077-862232

cr. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments