Home ข่าวทั่วไทย เตือนประชาชน!! ระมัดระวังการทำงานลงบ่อ ท่อ ที่แคบอับอากาศ เสี่ยงเสียชีวิต โดยเฉพาะหน้าฝน

เตือนประชาชน!! ระมัดระวังการทำงานลงบ่อ ท่อ ที่แคบอับอากาศ เสี่ยงเสียชีวิต โดยเฉพาะหน้าฝน

-

เตือนประชาชน!! ระมัดระวังการทำงานลงบ่อ ท่อ ที่แคบอับอากาศ เสี่ยงเสียชีวิต โดยเฉพาะหน้าฝน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งการ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ระบุ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบเหตุการณ์เสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศ 19 เหตุการณ์ มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 60 ราย โดยพบผู้อยู่ในเหตุการณ์ 2-5 ราย มีผู้เสียชีวิต 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 ของผู้ประสบเหตุทั้งหมด

โดยในช่วงเดือน ส.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง 8 ราย จาก 3 เหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำลึกและแคบ ที่มีความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ได้แก่ บ่อบาดาล บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อน้ำสำรอง สาเหตุหลักเกิดจากการลงพื้นที่ไปเพื่อซ่อมแซม ท่อน้ำ วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ หรือทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ เหตุการณ์เสียชีวิตต่อเนื่อง เกิดจากผู้ที่พบเห็นต้องการลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ทั้งนี้ เหตุการณ์เสียชีวิตพบมากในช่วงเดือน ก.ย.-ก.ย. ซึ่งเป็นฤดูฝน

คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน และพบว่าประชาชนมักลงไปซ่อมแซมบ่อน้ำลึกและแคบเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝน การเสียชีวิตจากภาวะอับอากาศมีสาเหตุหลัก 2 ส่วน ได้แก่ การที่ร่างกายขาดออกซิเจนโดยการหายใจเอาอากาศที่มีก๊าซออกซิเจนต่ำ หรือหายใจเอาก๊าซมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าไปทดแทนปริมาณก๊าซออกซิเจน จนทำให้เวียนศีรษะ หมดสติ และเสียชีวิตได้ โดยมักจะพบในลักษณะสถานที่ที่มีความลึก

สำหรับอีกสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายหายใจเอาอากาศที่มีก๊าซพิษเข้าไป เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หมดสติ และเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีป้องกันการเสียชีวิตจากพื้นที่อับอากาศ คือ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงอันตรายของสถานที่อับอากาศ เช่น ผู้ที่มีโอกาสทำงานในพื้นที่ลึกและแคบ หรือพื้นที่อับอากาศ แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงาน ที่สำคัญควรสำรวจพื้นที่เสี่ยงในชุมชน โรงงาน ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ก่อนทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

cr. กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!