Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ดอยสะเก็ด ปูพรม!! ตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว-โรงงาน-หอพัก ลุยหาแรงงานต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หวั่นเอาโควิดเข้ามาแพร่ในไทย

ดอยสะเก็ด ปูพรม!! ตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว-โรงงาน-หอพัก ลุยหาแรงงานต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หวั่นเอาโควิดเข้ามาแพร่ในไทย

-

ดอยสะเก็ด ปูพรม!! ตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว-โรงงาน-หอพัก ลุยหาแรงงานต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หวั่นเอาโควิดเข้ามาแพร่ในไทย

วันนี้ (12 ก.ย.63) ภายใต้การอำนวยการของนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง , เจ้าหน้าที่ อส., กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ดอยสะเก็ด , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ , ชุด ชร.เคลื่อนที่เร็วอำเภอดอยสะเก็ด ติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคจากเชื้อไวรัสโควิด (COVID19) สถานประกอบการ โรงงาน แคมป์แรงงานต่างด้าว และหอพักที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่

     ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) และกัญชาในปัสสาวะเจ้าหน้าที่ คนงานในสถานประกอบการ ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบปัสสาวะเป็นผลบวก และจากผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในส่วนแรงงานต่างด้าว ที่ออกตรวจทุกรายได้ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!