ข่าวดี..จัดหางาน-ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2093

ข่าวดี..จัดหางาน-ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนคาดการณ์ว่าจะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ว่างงานถึง 50,000 คน กรมการจัดหางาน ได้เตรียมแนวทางและมาตรการรองรับปัญหาการว่างงาน ไว้แล้ว โดยเตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับ จำนวน 305,806 อัตรา ผู้ที่ต้องหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th

3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่

1. การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา ซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่รวมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว สำหรับแรงงานที่สนใจทำงานลักษณะเดิม ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งใหม่ ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งตำแหน่งงานในต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ไว้รองรับ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.ที่จะถึงนี้

2. มาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64

3. จัดทำ Platform ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/ ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งงานเชิงรุกทั่วประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้าของสถานประกอบการเพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่สถานประกอบการต้องการรับสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว

มาตรการช่วยเหลือแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

1. กรณีเลิกจ้าง จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 50% เป็น 70% ภายในระยะเวลา 180 วัน เพิ่มเป็น 200 วัน

2. กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 30% เป็น 45% ภายในระยะเวลา 90 วัน

3. กรณีว่างงานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 50% เพิ่มเป็น 62% ภายในระยะเวลา 90 วัน

ลูกจ้าง-ผู้ประกันตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการจ้างงาน สามารถร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ได้ทุกแห่งในวัน เวลาราชการและศูนย์บริการข้อมูล 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments