Home ข่าวทั่วไทย ข่าวดี..จัดหางาน-ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวดี..จัดหางาน-ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

-

ข่าวดี..จัดหางาน-ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนคาดการณ์ว่าจะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ว่างงานถึง 50,000 คน กรมการจัดหางาน ได้เตรียมแนวทางและมาตรการรองรับปัญหาการว่างงาน ไว้แล้ว โดยเตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับ จำนวน 305,806 อัตรา ผู้ที่ต้องหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th

3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่

1. การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา ซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่รวมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว สำหรับแรงงานที่สนใจทำงานลักษณะเดิม ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งใหม่ ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งตำแหน่งงานในต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ไว้รองรับ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.ที่จะถึงนี้

2. มาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64

3. จัดทำ Platform ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/ ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งงานเชิงรุกทั่วประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้าของสถานประกอบการเพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่สถานประกอบการต้องการรับสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว

มาตรการช่วยเหลือแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

1. กรณีเลิกจ้าง จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 50% เป็น 70% ภายในระยะเวลา 180 วัน เพิ่มเป็น 200 วัน

2. กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 30% เป็น 45% ภายในระยะเวลา 90 วัน

3. กรณีว่างงานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 50% เพิ่มเป็น 62% ภายในระยะเวลา 90 วัน

ลูกจ้าง-ผู้ประกันตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการจ้างงาน สามารถร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ได้ทุกแห่งในวัน เวลาราชการและศูนย์บริการข้อมูล 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!