Home ข่าวทั่วไทย ข่าวดี..จัดหางาน-ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวดี..จัดหางาน-ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

-

ข่าวดี..จัดหางาน-ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนคาดการณ์ว่าจะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ว่างงานถึง 50,000 คน กรมการจัดหางาน ได้เตรียมแนวทางและมาตรการรองรับปัญหาการว่างงาน ไว้แล้ว โดยเตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับ จำนวน 305,806 อัตรา ผู้ที่ต้องหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th

3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่

1. การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา ซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่รวมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว สำหรับแรงงานที่สนใจทำงานลักษณะเดิม ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งใหม่ ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งตำแหน่งงานในต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ไว้รองรับ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.ที่จะถึงนี้

2. มาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64

3. จัดทำ Platform ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/ ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งงานเชิงรุกทั่วประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้าของสถานประกอบการเพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่สถานประกอบการต้องการรับสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว

มาตรการช่วยเหลือแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

1. กรณีเลิกจ้าง จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 50% เป็น 70% ภายในระยะเวลา 180 วัน เพิ่มเป็น 200 วัน

2. กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 30% เป็น 45% ภายในระยะเวลา 90 วัน

3. กรณีว่างงานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จากเดิมจ่ายสิทธิประโยชน์ 50% เพิ่มเป็น 62% ภายในระยะเวลา 90 วัน

ลูกจ้าง-ผู้ประกันตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการจ้างงาน สามารถร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ได้ทุกแห่งในวัน เวลาราชการและศูนย์บริการข้อมูล 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Must Read

โรงแรมหรูเชียงใหม่ หั่นราคาสู้โควิด จากคืนละ 13,000 เหลือคืนละ 1,500 บาท เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช ขายหน้าโรงแรม

โรงแรมหรูเชียงใหม่ หั่นราคาสู้โควิด จากคืนละ 13,000 เหลือคืนละ 1,500 บาท เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช ขายหน้าโรงแรม วันที่ 28 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงยืดเยื้อ จนทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหยุดชะงักมานาน ล่าสุดโรงแรมห้าดาวในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งพากันปรับตัวขนานใหญ่เพื่อความอยู่รอดด้วยการให้เชฟและพนักงานทำอาหารขายหน้าโรงแรม เพื่อหารายได้ประคองท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างหนัก อย่างที่โรงแรมรติล้านนา โรงแรมห้าดาวริมแม่น้ำปิง อ.เมืองเชียงใหม่ เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช เปิดร้านจำหน่ายหน้าโรงแรมในราคาถูกให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยข้าวเหนียวหมูปิ้ง...

error: Alert: Content is protected !!