ใครว่างงาน ! รีบลงทะเบียน ออนไลน์ smartjob.doe.go.th รับ 305,806 อัตรา

9086
ใครว่างงาน ! รีบลงทะเบียน ออนไลน์ smartjob.doe.go.th รับ 305,806 อัตรา

ใครว่างงาน ! รีบลงทะเบียน ออนไลน์ smartjob.doe.go.th รับ 305,806 อัตรา

นางพรปวีณ์ วิชิต. รองอธิบดีกรมการจัดหางาน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการท่องเที่ยวที่ซบเซาลง ซึ่งทำให้หลายภาคส่วนได้คาดการณ์ว่า จะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว จะว่างงานถึง 50,000 คน เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมแนวทางและมาตรการรองรับปัญหาการว่างงานไว้แล้ว ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานของพี่น้องแรงงานเป็นอย่างมาก

ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับแล้ว จำนวน 305,806 อัตรา โดยผู้ที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th ขณะเดียวกันยังมี 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา ซึ่งจะมีตำแหน่งงาน ที่รวมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว สำหรับแรงงานที่สนใจทำงานลักษณะเดิม ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งใหม่ ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งตำแหน่งงานในต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ไว้รองรับ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนที่จะถึงนี้

นางพรปวีณ์ ระบุอีกว่า ยังมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 และการจัดทำ Platform ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/ ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งงานเชิงรุกทั่วประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่มี ซึ่งจะครอบคลุมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน จะหามาตรการรองรับ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งเสริมการจ้างงานภาคบริการควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจ ภาคการผลิตและบริการให้ฟื้นตัว เพื่อมิให้เกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง-คนงานถูกเลิกจ้าง

Cr. ประเทศไทยต้องชนะ