องค์การอนามัยโลก ชมไทย สาธารณสุขเข้มแข็ง ยกเป็นแนวหน้าของโลก มั่นคงด้านสุขภาพ

141
องค์การอนามัยโลก ชมไทย สาธารณสุขเข้มแข็ง ยกเป็นแนวหน้าของโลก มั่นคงด้านสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก ชมไทย สาธารณสุขเข้มแข็ง ยกเป็นแนวหน้าของโลก มั่นคงด้านสุขภาพ

(10 ก.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Committee (RC)) ครั้งที่ 73 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ภายใต้หัวข้อ “COVID-19”

นายอนุทิน กล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมฯ ว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด 19 เข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็น และพร้อมสนับสนุนข้อริเริ่มขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการเข้าถึงเครื่องมือในการตอบโต้กับโรคโควิด 19 (Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาวัคซีนยารักษาโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว อย่างไรก็ตามต้องดำเนินงานพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ

ด้าน Dr. Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวชื่นชมระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่มีความเข้มแข็งและสามารถตอบสนอง ต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศแนวหน้าของโลกและภูมิภาคในด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ ด้วยศักยภาพดังกล่าวทำให้ไทยสามารถจัดการกับโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญาของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยเรื่องการตอบโต้โรคโควิด19 (South-East Asia Region Member States’ Declaration on “Collective response to COVID-19) โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของการป้องกันและควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulations, 2005)

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เมียนมา เนปาล อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และผู้บริหารระดับสูงจาก เกาหลีเหนือ ติมอร์-เลสเต และมัลดีฟส์ เวียนกันเป็นเจ้าภาพตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ผ่านระบบทางไกลเป็นครั้งแรก

ข้อมูลจาก : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข, ไตรศุลี ไตรสรณกุล