สรรพากร เตือน!! พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ยอดขายปัง อย่าลืมยื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 ก.ย.63 นี้

514
สรรพากร เตือน!! พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ยอดขายปัง อย่าลืมยื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 ก.ย.63 นี้

สรรพากร เตือน!! พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ยอดขายปัง อย่าลืมยื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 ก.ย.63 นี้

เมื่อโลกออนไลน์ก้าวเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายเพียงใช้ปลายนิ้วมือ เหล่าพ่อค้าแม่ขายหลายคนจึงใช้ช่องทางนี้ จำหน่ายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ ช่วยสร้างรายได้จนเป็นอาชีพยอดฮิตของยุดนี้ ข้อมูลจากสำนักงาน กสทช. พบว่า คนไทยนิยมซื้อสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นกว่า 478% เนื่องจากซื้อได้ง่าย สะดวกสบาย มีโปรโมชั่นที่ถูกใจ และราคาถูก

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษี ซึ่งกรมสรรพากรได้นำระบบ Data Analytics มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยปีนี้ผู้ค้าออนไลน์จะต้องนำรายได้จากการประกอบธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 63 ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 63 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 ต.ค. 63

สำหรับผู้ค้าออนไลน์ หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร รวมทั้งใช้ช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

Cr. ไทยคู่ฟ้า