ทำความเข้าใจการกินยา “พาราเซตามอล” กินให้ถูก กินให้ปลอดภัย ต้องกินอย่างไร?

1498
ทำความเข้าใจการกินยา “พาราเซตามอล” กินให้ถูก กินให้ปลอดภัย ต้องกินอย่างไร?

ทำความเข้าใจการกินยา “พาราเซตามอล” กินให้ถูก กินให้ปลอดภัย ต้องกินอย่างไร?

ยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดลดไข้ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 325 มิลลิกรัม และขนาด 500 มิลลิกรัม ซึ่งต้องกินตามน้ำหนักตัว โดยการกินยาแต่ละครั้ง ควรกินห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง และใช้เฉพาะเมื่อมีอาการ เช่น ปวดหรือมีไข้

ยาพาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม

– น้ำหนัก 45-67 กิโลกรัม กิน 2 เม็ด

– น้ำหนัก 34-44 กิโลกรัม กิน 1 เม็ดครึ่ง

– น้ำหนัก 22-33 กิโลกรัม กิน 1 เม็ด

ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม

– น้ำหนัก 67 กิโลกรัมขึ้นไป กิน 2 เม็ด

– น้ำหนัก 51-67 กิโลกรัม กิน 1 เม็ดครึ่ง

– น้ำหนัก 33-50 กิโลกรัม กิน 1 เม็ด

สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 22 กิโลกรัม ไม่ควรรับประทานยาพาราเซตามอลแบบเม็ดทุกขนาด ควรเข้าพบแพทย์โดยตรงเพื่อปรึกษาอาการและยาที่ควรใช้

ทั้งนี้ห้ามกินยากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะมีผลเสียต่อตับ และห้ามกินยาพารา ขนาด 500 มิลิกรับ เกิน 8 เม็ดต่อวัน หรือ 4,000 มิลิกรัมต่อวัน

ควรระวังการกินยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อน ร่วมกับ ยาที่มีส่วนผสมของพาราอยู่แล้ว เช่น ยาแก้หวัดบางชนิด ยาคลายกล้ามเนื้อบางชนิด เพราะจะทำให้ได้รับปริมาณยามากเกินไป

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม