ชวนเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ล่องเรือชมวิถีฮิมน้ำแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติใกล้เมือง

ชวนเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ล่องเรือชมวิถีฮิมน้ำแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติใกล้เมือง

     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือแม่น้ำคาว ชมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคาวที่ยังเหลืออยู่ และช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหน “รักษ์แม่คาว”ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น.และเริ่มล่องเรือระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. งานนี้ฟรีตลอดทั้งวัน ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านแม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรี ตำบลฟ้าฮ่าม เปิดเผยว่า ตามที่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันพัฒนา ขุดลอกลำน้ำแม่คาว ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านในเขตพื้นที่ นอกจากเป็นเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรมให้กับประชาชนตลอดแนวเส้นทางแล้ว เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามยังได้ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ผ่านลำน้ำดังกล่าวภายใต้โครงการ “ล่องเรือฟรี…ชมวิถีฮิมน้ำแม่คาว” จะมีพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวใน วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นี้
โดยการล่องเรือชิมวิถีฮิมน้ำ ดังกล่าว มีระยะทางรวม กว่า1 กิโลเมตร ซึ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำคาว ยังคงความเป็นธรรมชาติ ที่ร่มรื่น เย็นสบาย จุดเด่นของที่นี่คือ “อุโมงค์ต้นฉําฉา” ขนาดใหญ่ ที่มีเกือบตลอดเส้นทางการล่องเรือ ทำให้เกิดทัศนีย์ภาพธรรมชาติใกล้เมืองที่สวยงาม นอกจากจะมีการล่องเรือชมวิถีธรรมชาติแล้ว ยังมีตลาดขายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ของคนภายในชุมชนอีกด้วย เรียกได้ว่ามาเที่ยวที่เดียวมีครบทุกอย่าง อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งใจ

พิกัดสถานที่จัดงาน

ภาพ – ข่าว : ทีมข่าว CM108.COM