Home ข่าวทั่วไทย นายกฯ เผยรัฐบาลเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ คาดใช้งบประมาณราว 2-3 พันล้านบาท

นายกฯ เผยรัฐบาลเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ คาดใช้งบประมาณราว 2-3 พันล้านบาท

-

นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ คาดใช้งบประมาณราว 2-3 พันล้านบาท

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ซึ่งทั่วไปจะมีการทำประชามติอย่างน้อย 2 ครั้ง เผื่อให้รัฐสภารับรอง ซึ่งเลขาสำงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ได้ประเมินงบประมาณทั่วไปอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านบาท อาจอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท เนื่องจากต้องมีการกระจายสถานที่ลงคะแนนมากขึ้น เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ประมาณ 600 – 1,000 คนในแต่ละจุดลงคะแนน รวมทั้ง กกต. จะต้องใช้งบประมาณบริหารในส่วนของเอกสาร รวมถึงรัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำประชามติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 2,000 – 3,000 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ แต่อาจต้องเว้นระยะประมาณ 60 วัน เนื่องจากมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายอย่างด้วยกัน

Must Read

อุตุฯ ออกประกาศ คาดพายุโซนร้อน “โนอึล” เข้าประเทศไทยบ่ายวันนี้ เตือน “อีสาน-เหนือ-กลาง” เตรียมรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรง

อุตุฯ ออกประกาศ คาดพายุโซนร้อน "โนอึล" เข้าประเทศไทยบ่ายวันนี้ เตือน "อีสาน-เหนือ-กลาง" เตรียมรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรง เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (18 ก.ย. 2563) พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” ปกคลุมบริเวณเมืองสาละวัน ประเทศลาวตอนกลาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 200 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของจังหวัดมุกดาหาร...
error: Alert: Content is protected !!