ครม.ไฟเขียว จ้างงานเด็กงบใหม่ 2.6 แสนตำแหน่ง เป็นระยะเวลาเวลา 1 ปีเต็ม

1850

ครม.ไฟเขียว จ้างงานเด็กงบใหม่ 2.6 แสนตำแหน่ง เป็นระยะเวลาเวลา 1 ปีเต็ม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ในพื้นที่เดิม เนื่องจากยังคงสถานการณ์ยังมีความรุนแรง และปรับลดในพื้นที่อ. ไม้แก่น โดยย้ำการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ เช่นเดียวกับการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ที่คงอยู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะพิจารณายกเลิก ปัจจุบันยังคงมีความจำเป็นต้องบูรณาการข้อกฎหมายของหลายหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ทำงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากกฎหมายของกระทรวงสาธาณสุขครอบคลุมเพียงด้านสุขภาพอย่างเดียว ไม่สามารถใช้ควบคุมชายแดนได้ และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม

นายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการในการจ้างงานนิสิต นักศึกษา จบใหม่ประมาณ 260,000 ตำแหน่ง ระยะเวลา 12 เดือน ทั้งระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งการจ้างงานในภาคส่วนอื่นอีกรวมแล้วประมาณ 1 ล้านตำแหน่ง ซึ่งมีการจัด Work Expo โดยกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ ดูแลผู้ประกอบรายย่อยโดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำรายละเอียด เพื่อนำเสนอหลักการแก่คณะรัฐมนตรี ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดเตรียมระบบในการจ่ายเงินให้มีความพร้อมก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ในการใช้จ่ายซื้อสินค้ากับร้านค้าปลีกและพ่อค้า แม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ได้

Facebook Comments