เชียงใหม่ ทำข้อตกลง MOU 6 ข้อ ร่วมกับสถานบันเทิงในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

2472

เจ้าของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 36 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีสักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้เจ้าของสถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข 6 มาตรการหลัก คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  สวมหน้ากากอนามัย  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  จัดให้มีที่ล้างมือ  เช็ดทำความสะอาดสถานที่ และมีกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพให้บริการ  ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 24.00 น. เท่านั้น รวมทั้งหากมีการรับพนักงานต่างด้าว จะต้องสอบถามให้ชัดเจนว่าเข้าเมืองมาอย่างไร หากพบว่าเพิ่งเข้ามาในช่วงนี้ ให้แจ้งทางสาธารณสุขหรือตำรวจ ฝ่ายปกครอง เพื่อสอบถามที่มาที่ชัดเจน และหากพบสถานบริการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายต่อไป