blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ ทำข้อตกลง MOU 6 ข้อ ร่วมกับสถานบันเทิงในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

เชียงใหม่ ทำข้อตกลง MOU 6 ข้อ ร่วมกับสถานบันเทิงในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

-

blank

เจ้าของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 36 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีสักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้เจ้าของสถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข 6 มาตรการหลัก คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  สวมหน้ากากอนามัย  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  จัดให้มีที่ล้างมือ  เช็ดทำความสะอาดสถานที่ และมีกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพให้บริการ  ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 24.00 น. เท่านั้น รวมทั้งหากมีการรับพนักงานต่างด้าว จะต้องสอบถามให้ชัดเจนว่าเข้าเมืองมาอย่างไร หากพบว่าเพิ่งเข้ามาในช่วงนี้ ให้แจ้งทางสาธารณสุขหรือตำรวจ ฝ่ายปกครอง เพื่อสอบถามที่มาที่ชัดเจน และหากพบสถานบริการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

blank

Must Read

ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เชียงใหม่

24 พ.ย. 2563 ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว โดยทางสายนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่...
error: Alert: Content is protected !!