สธ. เผยยังไม่ทราบแน่ชัด ดีเจหนุ่มติดเชื้อโควิด-19 จากที่ไหน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดตรวจแล้วไม่พบเชื้อ เร่งพิสูจน์เชื้อว่าเป็นสายพันธุ์ใด

926

สธ. เผยยังไม่ทราบแน่ชัด ดีเจหนุ่มติดเชื้อโควิด-19 จากที่ไหน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดตรวจแล้วไม่พบเชื้อ เร่งพิสูจน์เชื้อว่าเป็นสายพันธุ์ใด

วันนี้ (4 กันยายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพบผู้ต้องขังชายอยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำตรวจพบติดเชื้อโควิด 19

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในวันนี้ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ไปดูระบบการกักกันผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ผู้ต้องขังและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องถึงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค จากการตรวจเยี่ยมในพื้นที่พบว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในห้องแยกโรค เป็นห้องเดี่ยว  มีเสมหะเล็กน้อย ไม่มีไข้ อยู่ในการดูแลของแพทย์ รวมทั้งผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงก็อยู่ในการดูแลที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เช่นเดียวกัน โดยกรมควบคุมโรคได้เข้าไปช่วยดูแลแล้ว ทุกคนผลการตรวจเชื้อรอบแรกเป็นลบ เมื่อวิเคราะห์ตาม Timeline ส่วนหนึ่งที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ที่ยังเบาใจได้ระดับหนึ่งคือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งที่บ้าน ที่ศาลอาญา และที่กักกันห้องเดียวกัน ทราบตัวบุคคลและติดตามควบคุมดูแลได้ทุกคน ผลการตรวจรอบแรกเป็นลบ

สำหรับประเด็นการติดเชื้อรายนี้ จากการสอบสวนโรคคาดว่าติดมาจากการสัมผัสคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่พบกันในช่วงเวลากลางคืนในที่ทำงาน หรืออาจติดภายในประเทศจากคนที่มีเชื้อแต่ไม่มีอาการ ที่สำคัญผู้ติดเชื้อรายนี้ มีอาการน้อย และทุกคนมีการป้องกันตัวเอง จึงคาดว่าการแพร่เชื้อจะไม่รุนแรง สำหรับกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสติดเชื้อและเกิดการระบาดหรือไม่ ขอเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ช่วยกันควบคุมผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไว้ในพื้นที่กักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อ โดยในวันนี้ได้มอบมอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานไปให้บริการที่ถนนข้าวสาร ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

“ขอยืนยันว่าสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติอยู่ทำให้การแพร่เชื้ออยู่ในอัตราที่ต่ำมาก ขอให้ช่วยกันรักษาวินัย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง เราต้องอยู่กับโรคโควิด 19 จนกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่อาการไม่รุนแรง ควบคุมโรคได้  ส่วนการรักษาเรามีเวชภัณฑ์ ยา บุคลากรรองรับได้ ประชาชนเป็นผู้สำคัญที่สุดในการดูแลป้องกันตัวเอง ลดการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่เชื้อ ก้าวไปสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal เพื่อให้สามารถอยู่กับเชื้อนี้ได้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะมีวัคซีน” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมอบหมายให้นำตัวอย่างเชื้อของผู้ต้องขังที่ตรวจพบไปถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสายพันธุ์ใด เป็นสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์จีหรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการถอดรหัสทางพันธุกรรม และร่วมกับกรมควบคุมโรค ตรวจเชื้อเพิ่มเติมกรณีที่ประชาชนในพื้นที่สงสัย โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1422 ทราบผลตรวจได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ด้านนายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีมติให้ดำเนินการ 4 ข้อ คือ 1.ให้ปิดร้านอาหารสาขาพระราม 5 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 และทำความสะอาดพื้นที่ โดยทีมบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย ท้องถิ่น และอสม. 2.ติดตามพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงแขกที่มารับบริการ รวม 23 คน ขณะนี้ติดตามได้ 16 คนกักตัวอยู่ที่ที่โรงพยาบาลบางกรวย 2 ผลตรวจเชื้อจะทราบในระยะต่อไป ส่วนอีก 7 คนอยู่ระหว่างการติดตาม 3.ผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านของ 23 คนนี้ ให้กักตัวที่บ้าน โดยมีอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และ 4.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สงสัยหรือมีความกังวลว่าจะสัมผัสกับดีเจคนนี้ในช่วงเวลาวันที่ 21 และ 23 สิงหาคมให้มาตรวจได้ตามสิทธิ์ฟรีที่โรงพยาบาลบางกรวย 2