ประกาศแล้ว! รอรับได้เลย รัฐเตรียมโอนเงินพิเศษ อสม. คนละ 3,500 บาท วันที่ 21 ก.ย.63 แน่นอน

540
ประกาศแล้ว! รอรับได้เลย รัฐเตรียมโอนเงินพิเศษ อสม. คนละ 3,500 บาท วันที่ 21 ก.ย.63 แน่นอน

ประกาศแล้ว! รอรับได้เลย รัฐเตรียมโอนเงินพิเศษ อสม. คนละ 3,500 บาท วันที่ 21 ก.ย.63 แน่นอน

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ย้ำบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดเสร็จสิ้นในกันยายนนี้ หากพบคนแสวงผลประโยชน์เอาผิดถึงที่สุด ระบุ อสม.ได้ค่าตอบแทน 3,500 บาทในวันที่ 21 กันยายน พร้อมเร่งเดินหน้าจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้ประเทศไทยทั้ง 3 รูปแบบ ล่าสุดเตรียมร่วมมือโครงการโคแวกซ์ องค์การอนามัยโลก

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ว่า นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563พร้อมมอบนโยบายเรื่องการบรรจุข้าราชการใหม่จำนวน 45,684 อัตรา จะต้องบรรจุเสร็จสิ้นภายในกันยายนนี้ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากที่มีข่าวอ้างว่าช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้ ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อ หากพบให้ดำเนินการถึงที่สุด ไม่มีการละเว้นโทษ

นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เรื่องสำคัญคือ การดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ของโลกได้รับวัคซีนที่ต่างประเทศผลิตได้ และการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ, การขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุขหมอครอบครัว เพื่อลดความแออัดโรงพยาบาลและสร้างเสริมระบบสุขภาพคนไทย การสร้างระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า หากมีการทุจริตจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกับกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่น ซึ่งขณะนี้ สปสช.ได้ยกเลิกสัญญาคลินิกที่พบการทุจริต พร้อมจัดหาหน่วยบริการรองรับ รับสมัครคลินิกชุมชนอบอุ่นเพิ่ม และเรื่องสุดท้ายคือการคุ้มครองประชาชนจากสารเคมีและสินค้าที่ทำลายสุขภาพ

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการประชุม คือบทบาทของ อสม.ในการดำเนินการต้านภัยโควิด 19 ที่เป็นด่านหน้า ออกเคาะประตูบ้านเฝ้าระวัง ดูแล สอดส่อง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญและมอบค่าตอบแทน อสม. ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางแล้วโดยจะเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน 2563 เป็นเงิน 3,500 บาท และจะส่งเข้าบัญชีของ อสม. ในวันที่ 21 กันยายนนี้ หากสถานการณ์เกิดขึ้นอีก รัฐบาลก็จะดูแลต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีบทบาทในการร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยดำเนินการ 2 เรื่อง คือ การขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมฟ้าทะลายโจร เพื่อผลิตยาสมุนไพร และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม่ โดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ขอขอบคุณ กระทรวงสาธารณสุข