บริษัทสนามกอล์ฟสตาร์โดมฟ้องศาลขอคุ้มครองสิทธิ์ชั่วคราวหลังจากถูกกองทัพอากาศปิดกั้นพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปบริหารได้ ทำให้เกิดความเสียหาย

576
บริษัทสนามกอล์ฟสตาร์โดมฟ้องศาลขอคุ้มครองสิทธิ์ชั่วคราวหลังจากถูกกองทัพอากาศปิดกั้นพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปบริหารได้ ทำให้เกิดความเสียหาย

บริษัทสนามกอล์ฟสตาร์โดมฟ้องศาลขอคุ้มครองสิทธิ์ชั่วคราวหลังจากถูกกองทัพอากาศปิดกั้นพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปบริหารได้ ทำให้เกิดความเสียหาย

จากกรณี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63 ที่สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ หรือ สนามกอล์ฟสตาร์โดม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้บริหารสนามกอล์ฟสตาร์โดมพร้อมด้วยพนักงาน คนงานและแค็ดดี้ของบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมพนักงานขึ้นและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณี สืบเนื่องจากทางกองบิน 41 ในนามของกองทัพอากาศ ได้ขึ้นป้ายประกาศ โดยมีข้อความว่า กองบิน 41 แจ้งยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ ตามที่ทางกองบิน 41 ได้อนุญาตให้ “บริษัท เดอะ สตาร์โดมจำกัด” ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกองบิน 41 และสัญญาอนุญาตได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ 30 เมษายน 2563 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามที่ทางกองบิน 41 ได้อนุโลมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว กองบิน 41 ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การให้บริการสนามฝึกช้อมกอล์ฟในนาม “เดอะ สตาร์โดม และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์” จะสิ้นสุดลงอย่างป็นทางการใน 31 กรกฎาคม 2563 นี้ และกองบิน 41 จะปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปกองบิน 41 สงวนสิทธิ์ไม่มีความกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ระหว่างผู้ประกอบการพนักงาน ลูกจ้างหรือลูกค้าที่มีต่อ”เดอะ สตาร์โดม และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์” ตามข่าวที่เสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

บริษัทสนามกอล์ฟสตาร์โดมฟ้องศาลขอคุ้มครองสิทธิ์ชั่วคราวหลังจากถูกกองทัพอากาศปิดกั้นพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปบริหารได้ ทำให้เกิดความเสียหาย

ข่าวความคืบหน้าล่าสุด ทางด้านนายนภดล สิทธิตัน ผู้จัดการบริษัท สตาร์โดม จำกัด เปิดเผยรายละเอียดถึงเรื่องนี้ว่า “เมื่อปี พ.ศ.2548 บริษัทได้ทำสัญญาร่วมลงทุนกับกองทัพอากาศ โดยบริษัทลงทุนก่อสร้างสนามกอล์ฟมาตรฐาน 9 หลุม พร้อมสนามไดร์ฟ 96 ช่อง ร้านค้าต่างๆ โดยใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน ใช้งบประมาณการลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาทโดยมีอายุสัญญา 30 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2550-2580

ทั้งนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาทุกอย่างและจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนแม้กระทั่งช่วงที่หยุดกิจการช่วงโควิด เกือบ 2 เดือน โดยการจ่ายค่าตอบแทนนั้นจ่ายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงวันที่กองบินฯ41เข้ามายึดพื้นที่โดยก่อนหน้านี้ประมาณ 2 เดือน กองบินฯ41 ได้เสนอสัญญาร่างมาให้กับทางบริษัทโดยเงื่อนไขของสัญญาร่าง เช่น การขอเพิ่มค่าเช่าขึ้นจากเดิมกว่า 500% การที่กองบินฯ41จะสามารถเรียกคืนพื้นที่ได้ตลอดเวลา การที่กองบินฯ41จะสามารถปรับผังบริเวณสนามกอล์ฟได้ทุกพื้นที่ เป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามสาระสำคัญของสัญญาหลักของการร่วมลงทุนปี 2548 และไม่เป็นธรรมกับบริษัท ทางบริษัทจึงได้ทำหนังสือขอให้มีการทบทวนเงื่อนไขของสัญญาในข้อดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหลัก และกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อหาข้อยุติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ในที่สุดกองบินฯ41ก็ได้มีการปิดประกาศและทำการยึดพื้นที่ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 น.ตามที่ทราบกัน

การกระทำของกองบินฯ41 โดยเฉพาะการปิดกั้นพื้นที่ การรบกวนการครอบครอง หรือการแจ้งยกเลิกสัญญา นั้นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ ในขณะที่บริษัทบริหารอยู่นั้นบริษัทฯเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ตามสัญญาร่วมลงทุน ปี 2548 โดยมีอายุสัญญา 30 ปี ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาปี 2580 หากเกิดการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างคู่สัญญาขึ้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการในทางแพ่งเพื่อขออำนาจศาลในการบังคับตามสิทธิ์ของแต่ล่ะฝ่าย โดยกระบวนการและการออกคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลยุติธรรม กองบินฯ41 ไม่มีอำนาจในการเข้ายึดและปิดพื้นที่สนามกอล์ฟได้ ทางบริษัทจึงได้ฟ้องกองทัพอากาศ ให้หยุดการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด พร้อมกับส่งมอบพื้นที่สนามกอล์ฟที่ยึดไปจากบริษัทฯคืนในสภาพที่สมบูรณ์ และให้ดำเนินการต่อสัญญาอีก 17 ปี จนครบกำหนดปี 2580 พร้อมทั้งจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับบริษัทฯโดยครบถ้วน ในการนี้บริษัทได้ทำคำร้องขอให้ศาลไต่สวนเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้บริษัทได้กลับเข้าไปบริหารสนามกอล์ฟเหมือนเดิมในระหว่างพิจารณาคดีด้วยแล้ว ซึ่งทางศาลได้รับฟ้องไว้แล้วโดยมีการนัดไกล่เกลี่ย วันที่ 14 ตุลาคม 2563 และ 5 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จะมีการไต่สวนทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อยุติในการที่จะให้ความคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษากับทางบริษัทสตาร์โดม ต่อไปรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังจากที่กองบิน 41 ยกเลิกกับบริษัทสตาร์โดม ได้มีการเปิดบริการเองตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยให้บริการกับบรรดานักกอล์ฟเปิดบริการตามปกติแล้ว

นายนภดล กล่าวอีกว่า การกระทำนี้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายกับบุคคลภายนอกที่อาจจะไม่ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด โดยหากยิ่งปล่อยไว้นานความเสียหายอาจจะลุกลามขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อให้การนำเสนอข่าวออกมาทั้ง 2 ด้าน ทางผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้พยายามติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ไปยัง นอ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 จ.เชียงใหม่ แต่ปฎิเสธขอไม่ให้สัมภาษณ์เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบการให้ข่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อน