การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เชียงใหม่ แจ้งปิดจุดกลับรถแยกข่วงสิงห์ชั่วคราว 8-22 ก.ย. นี้ ก่อสร้างสายส่งเคเบิ้ลใต้ดิน

10778

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เชียงใหม่ แจ้งปิดจุดกลับรถแยกข่วงสิงห์ชั่วคราว 8-22 ก.ย. นี้ ก่อสร้างสายส่งเคเบิ้ลใต้ดิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จะดำเนินการก่อสร้างสายส่งเคเบิ้ลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณแยกข่วงสิงห์ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ฝั่งทิศเหนือ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2563 ถึง 22 กันยายน 2563 ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรบางช่วง “ปิดจุดกลับรถชั่วคราว”และมีการกำหนดเส้นทางจราจรชั่วคราว (รูปภาพประกอบ) เพื่อส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ในการดำเนินการครั้งนี้เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

118706279 620291581991376 6762683434757843957 n118824381 620291611991373 5950123266989201782 n
118651372 620291468658054 215597908343489628 n

118705982 620291438658057 3872736413733060268 n
118697835 620291511991383 2416791292121721259 n