จราจรเชียงใหม่ประกาศ ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยสุเทพ ช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย. 63 นี้

696

จราจรเชียงใหม่ประกาศ ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยสุเทพ ช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย. 63 นี้

กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้นเดินรถบนถนนศรีวิชัย ตั้งแต่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นต้นไป จนถึงสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 1004 (ดอยสุเทพ) ในช่วงวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 นี้