ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.นี้…ฟรี!!

462
ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.นี้...ฟรี!!

ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.นี้…ฟรี!!

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบตามคณะกรรมการการแพทย์ได้เสนอให้ผู้ประกันตนที่มีอายุมากว่า 50 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า จะมีประกาศของบอร์ดประกันสังคม เพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตนเข้ารับการฉีดวัคซีน คาดว่าโรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนจะให้บริการได้ในวันที่ 15 ต.ค. นี้ ซึ่งผู้ประกันตนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่จะได้รับสิทธิ์มีประมาณ 2 ล้านคน

ทั้งนี้ บอร์ดประกันสังคม เห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ จึงเห็นสมควรที่จะมีการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จะได้ไม่เจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่ โดยใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Facebook Comments