เปิดกว้างกัญชง กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ บรรจุสารสกัดกัญชาในบัญชียาหลัก บัตรทองก็ใช้ได้

176
เปิดกว้างกัญชง กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ บรรจุสารสกัดกัญชาในบัญชียาหลัก บัตรทองก็ใช้ได้

เปิดกว้างกัญชง กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ บรรจุสารสกัดกัญชาในบัญชียาหลัก บัตรทองก็ใช้ได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแรกที่กำหนดให้มีการพัฒนากัญชง กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ เปลี่ยนมุมมองพืชกัญชา กัญชงจากพืชเสพติด เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณประโยชน์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์

นายกรัฐมนตรี ให้เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรในทางการแพทย์อุตสาหกรรมทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชน โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ที่ผ่านมา อย.ปรับปรุงจนครอบคลุม ได้เป็นร่าง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่ ซึ่งได้มาทำความเข้าใจในเนื้อหาร่างกฎหมายใหม่ แม้จะยังอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ก่อนเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติเป็นกฎหมายของประเทศ แต่เป็นก้าวสำคัญที่จะแปลงนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติ ทำความเข้าใจการเดินหน้าผลักดัน กัญชง และกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ จากร่างกฎหมายใหม่ เปิดกว้างแก่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าการใช้ประโยชน์ได้ ทุกคนสามารถขออนุญาตกับ อย.เพื่อปลูกและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ใช้ต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ได้ แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคุมไม่ให้การเปิดกว้างนี้กลายเป็นการใช้ประโยชน์ผิดทางจนต้องย้อนกลับไปเป็นแค่พืชเสพติดไร้ประโยชน์ดังเดิม

ทั้งนี้ได้หารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผลักดันสารสกัดกัญชา บรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้เข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์บัตรทอง ที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

cr. ข่าวจริงประเทศไทย