‘นิพนธ์’ สั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ภาคเหนือหลังน้ำลด พร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยฯ

46
‘นิพนธ์’ สั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ภาคเหนือหลังน้ำลด พร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยฯ

‘นิพนธ์’ สั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ภาคเหนือหลังน้ำลด พร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยฯ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลําปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลําพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 20,730 ครัวเรือน ยังคงมีน้ำยังท่วมขัง ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัยและพิษณุโลก แต่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 วัน

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดได้คลี่คลายลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยมาตรการต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดและการเยียวยาผู้ประสบภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยทั้ง 11 จังหวัด บูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง จิตอาสา จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการและพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ

บางพื้นที่ได้รับรายงานเรื่องดินโคลนที่น้ำพัดพามายังคงติดอยู่ตามบริเวณบ้านเรือนประชาชนทำความสะอาดได้ยาก ได้ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดมรถฉีดน้ำ เครื่องจักรทำความสะอาดต่าง ๆ เข้าพื้นที่เร่งเข้าไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับในส่วนของจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ นั้นได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานข้อมูลเพื่อสรุปความเสียหายจากนายอำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเร่งเบิกเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด ซึ่งในรายผู้เสียชีวิตนั้นได้มีการมอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Facebook Comments