มหาดไทยแจง! กรณีสื่อออนไลน์พาดหัว “10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19 รอบสอง” ชี้ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการระบาดรอบ 2

1372

มหาดไทยแจง! กรณีสื่อออนไลน์พาดหัว “10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19 รอบสอง” ชี้ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการระบาดรอบ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความภาพตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยมีการพาดหัวว่า ‘10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19รอบสอง’ นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนและอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยข้อความในหนังสือสั่งการดังกล่าว เป็นการแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ว่าในขณะนี้ประเทศเมียนมาร์อยู่ระหว่างการระบาดโควิด-19 รอบ 2 จึงให้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและการป้องกันการเดินทางเข้าออกบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มิใช่การระบาดรอบสองในประเทศไทยแต่อย่างใด

EIMuzv.jpg