ลุยรื้อรีสอร์ตรุกป่า “ม่อนแจ่ม” รวมกว่า 30 แห่ง หลังครบกำหนดสิ้นสุดยื่นอุทธรณ์ทางกฎหมาย

9314

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มปฏิบัติการรื้อถอนรีสอร์ทผิดกฎหมายบนดอยม่อนแจ่มรวมกว่า 30 แห่ง หลังครบกำหนดสิ้นสุดยื่นอุทธรณ์ทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งของคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีทางกฎหมายกับกลุ่มนายทุนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายกระทำผิด

118372032 711568776097482 8397133469890786099 o

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม กว่า 13,000 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดอยม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง ในตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ขณะนี้มีผู้ที่เข้าข่ายในการกระทำความผิด ด้วยการเข้ามาทำรีสอร์ทหรือประกอบธุรกิจในเชิงโรงแรม จำนวนทั้งสิ้น 113 ราย ซึ่งเป็นการนำที่ดินไปใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง แบ่งเป็นกลุ่มที่ทำผิดวัตถุประสงค์เล็กน้อย 82 ราย และทำผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 30 ราย โดยในกลุ่ม 30 ราย นี้ ได้มีการกระทำผิดอย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนมือเจ้าของหรือมีการขายกิจการให้กับนายทุนต่างชาติ จึงจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายจนถึงที่สุด ซึ่งหลังจากได้มีการแจ้งความดำเนินคดีมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ก็ได้เปิดโอกาสให้เจ้าของสถานประกอบการได้ดำเนินการอุทธรณ์ โต้แย้ง และใช้สิทธิทางกฎหมายในการชี้แจงการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองอย่างเต็มที่ในทุกๆ เรื่อง ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน จนมาถึงวันนี้ ก็เป็นวันที่ครบกำหนดและสิ้นสุดการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ จึงได้ใช้กฎหมาย มาตรา 25 เพื่อเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยได้เริ่มต้นจากม่อนดอยลอยฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นรีสอร์ทแห่งแรกที่ถูกดำเนินการรื้อถอน หลังจากที่ได้มีพยายามเร่งจัดระเบียบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขณะที่อีก 29 รายที่เหลือ หลังจากนี้ก็จะต้องถูกทำการรื้อถอนแบบนี้ต่อไปเช่นเดียวกัน ส่วนในกลุ่มที่ทำผิดวัตถุประสงค์เล็กน้อยอีก 82 ราย นั้น ทางเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้มีการปรับปรุงแก้ไขการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงต่อไป

118395902 711569309430762 7001347181537961972 o

ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย/ทำกิน ในพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) เพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่ให้มีผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบกับการดำเนินการดังกล่าว และเมื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ม่อนแจ่มประสบผลสำเร็จแล้ว ก็จะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาให้กับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ อื่นๆ ทั่วประเทศได้

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

118403109 711568792764147 8738722164382212007 o
118413156 711569346097425 406085909354287762 o
118460003 711568899430803 3977760681492032075 o
118535166 711568706097489 1709711732227764547 o
118543315 711568632764163 7310295221723161722 o
118614901 711568619430831 2247733114163496061 o