‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ขยายสิทธิแบบจัดเต็ม! เพิ่มที่พักเป็น 10 คืน – ค่าตั๋วเครื่องบินเป็น 2,000 บาท

blank

‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ขยายสิทธิแบบจัดเต็ม! เพิ่มที่พักเป็น 10 คืน – ค่าตั๋วเครื่องบินเป็น 2,000 บาท

ข่าวดีสำหรับผู้ที่เตรียมวางแผนเดินทางพักผ่อนในต่างจังหวัด ล่าสุด ครม. เห็นชอบการเพิ่มสิทธิตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วยสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสิทธิสำหรับการเข้าพักในโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ร่วมโครงการเป็นไม่เกิน 10 คืน ต่อคน จากเดิม 5 คืน ต่อคน

นอกจากนี้ ยังเพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) ในอัตรา 40% ของค่าบัตรโดยสาร เป็นไม่เกิน 2,000 บาทต่อที่นั่ง จากเดิมไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เพื่อจูงใจให้ประชาชนเดินทางไปในจังหวัดที่ไกลขึ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 นี้ หรือจนกว่าจำนวนสิทธิจะหมด