Home ข่าวทั่วไทย ธอส. ออก 7 มาตรการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฮีโกส

ธอส. ออก 7 มาตรการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฮีโกส

-

ธอส. ออก 7 มาตรการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฮีโกส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฮีโกสเช่นเดียวกับพายุซินลากู ผ่านโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563 ประกอบด้วย 7 มาตรการ คือ

  1. ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก
  2. ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก
  3. ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด
  4. ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
  5. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี
  6. ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร
  7. พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายค่าสินไหมเร่งด่วน และกรณีกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เพิ่มความคุ้มครองตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี

ติดต่อได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ากรอบวงเงินจะเต็ม สอบถาม โทร 0-2645-9000

Cr. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Must Read

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่าขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จ.ตาก ได้แล้ว โดยภาพรวมการดำเนินงานเชิงรุกจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10,607 ตัวอย่าง ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด...
error: Alert: Content is protected !!