Home ข่าวทั่วไทย แนะประชาชน ‘พื้นที่ภาคเหนือ’ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน

แนะประชาชน ‘พื้นที่ภาคเหนือ’ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน

-

แนะประชาชน ‘พื้นที่ภาคเหนือ’ เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน

เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือในระยะนี้ รวม 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และน่าน ซึ่งมีความเสี่ยงดินถล่มหรือดินสไลด์ โดยเตรียมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอยู่เสมอ และศึกษาวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดดินถล่ม พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ควรวางแผนและศึกษาเส้นทางหนีภัย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย หากเกิดเหตุดินถล่มให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยและห่างจากพื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างน้อย 2 – 5 กิโลเมตร และอยู่ให้ห่างจากลำน้ำมากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย

อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เป็นการไหลของดินหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะกระแสน้ำทำให้พัดจมได้ หากพลัดตกน้ำให้ยึดเกาะต้นไม้และปีนให้พ้นน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีเด็ดขาด เพราะทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงดินถล่มผู้ขับขี่ให้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและเส้นทาง ไม่ขับรถเร็วและชิดไหล่ทาง โดยสังเกตสภาพแวดล้อมริมทาง ระดับน้ำและสีดินภูเขา ร่องรอยดินสไลด์ตามไหล่ทาง กรณีดินถล่มปิดทับเส้นทางให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

Cr. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ไทยคู่ฟ้า

Must Read

error: Alert: Content is protected !!