ชาวสวนลำไย เฮ !! ครม. ไฟเขียวเงินเยียวยาช่วยเหลือชาวสวนลำไย  ไร่ละ 2,000 บาท

680
ชาวสวนลำไย เฮ !! ครม. ไฟเขียวเงินเยียวยาช่วยเหลือชาวสวนลำไย  ไร่ละ 2,000 บาท

ชาวสวนลำไย เฮ !! ครม. ไฟเขียวเงินเยียวยาช่วยเหลือชาวสวนลำไย  ไร่ละ 2,000 บาท

➡️ ครม. อนุมัติงบช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 25 ไร่ /ครัวเรือน

🔴 ชาวสวนลำไยที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

➡️ สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นหัวหน้าครัวเรือน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย.63

🔴 กรณีที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ก่อนวันที่ 25 ส.ค.63 ขอให้มาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 15 ก.ย.63

🔴 กรณีที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้มาขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

——————————

🔴 จ่ายเงินผ่านช่องทางใด❓

➡️ โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

🔴 เริ่มจ่ายเงินเมื่อไหร่ ❓

➡️ ภายในสิงหาคม – ธันวาคม 2563

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments