“บิ๊กตู่” แจงไม่ห้ามชุมนุม ถือเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย ยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

388

นายกรัฐมนตรี แจงไม่ห้ามชุมนุม ถือเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย ยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

     วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง  ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวในขณะนี้ว่าเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย ยืนยันไม่ได้ห้ามแต่อย่างใด แต่ขอให้ดูข้อมูลทั้งสองด้านประกอบการตัดสินใจ ซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลได้มีการดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์แล้ว อย่างไรก็ตามทุกคนต้องช่วยกันทำงานและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้การให้ข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่บนข้อเท็จจริงและความถูกต้อง และอย่าทำให้เกิดการแตกความสามัคคีขึ้นในสังคม

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 12 ที่จะดำเนินการอยู่แล้ว โดยมีการระบุว่าสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนหลักเกณฑ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยขณะนี้วิปรัฐบาลกำลังดำเนินการที่จะนำร่างข้อเสนอของแต่ละพรรคร่วมต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอได้ และขอให้รับฟังในขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

Facebook Comments