Home ข่าวทั่วไทย ครม. เห็นชอบ! คง VAT 7% ต่ออีก 1 ปี จนถึง 30 ก.ย. 64...

ครม. เห็นชอบ! คง VAT 7% ต่ออีก 1 ปี จนถึง 30 ก.ย. 64 ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

-

ครม. มีมติเห็นชอบให้คงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564”

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก โดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลายลง”

Must Read

แนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมชุมนุม “ม็อบก้านกล้วย” กลางลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไม่หวั่นแม้ฝนพรำ ย้ำเจตนารมณ์เดิม ขับไล่เผด็จการณ์ แสดงจุดยืนเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ล้มเหลว เน้นชุมนุมอย่างสันติ

แนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมชุมนุม "ม็อบก้านกล้วย" กลางลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไม่หวั่นแม้ฝนพรำ ย้ำเจตนารมณ์เดิม ขับไล่เผด็จการณ์ แสดงจุดยืนเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ล้มเหลว เน้นชุมนุมอย่างสันติ วันที่ 19 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีทั้งกลุ่มนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันชุมนุมอย่างต่อเนื่องในช่วงเย็นตลอดหลายวันที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ได้มีการกำหนดจัดชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ 16.00 น. เป็นต้นมา ทางด้านของ "แนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย" ได้มีการนัดชุมนุมบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในชื่อ...
error: Alert: Content is protected !!