อันตราย!! ไม่ควรนำทองคำผสมน้ำให้เด็กดื่ม เป็นความเชื่อที่ผิด อาจให้เกิดติดเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารได้

70
อันตราย!! ไม่ควรนำทองคำผสมน้ำให้เด็กดื่ม เป็นความเชื่อที่ผิด อาจให้เกิดติดเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารได้

อันตราย!! ไม่ควรนำทองคำผสมน้ำให้เด็กดื่ม เป็นความเชื่อที่ผิด อาจให้เกิดติดเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าเด็กทารกแรกเกิดควรดื่มนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน หลัง 6 เดือน และอาหารเสริมตามวัย การนำเอาโลหะหนัก เช่น สร้อยทองใส่ในนมหรือน้ำให้เด็กดื่ม เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคมากับสร้อยหรือเครื่องประดับได้ ส่งผลให้เกิดติดเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารได้ ซึ่งทองคำมีส่วนผสมโลหะหนักอื่นๆร่วมด้วยได้ เช่น สารแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

การที่ผู้ปกครองนำทองคำ หรือเครื่องประดับอื่นๆ ที่ทำจากทองคำหรือโลหะหนักอื่นๆ มาผสมน้ำหรือนมให้เด็กทารกดื่ม เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของทารก การนำเอาเหรียญสลึง หรือเหรียญทองแดงมาผสมน้ำหรือนม ยิ่งมีความเสี่ยงที่เด็กจะได้รับอันตราย เพราะเหรียญสลึงทำจากโลหะไส้เหล็กชุบทองแดง ถ้าได้รับเข้าไปก็เป็นพิษกับร่างกาย โดยจะส่งผลต่อตับ และสมอง

เพราะฉะนั้น ความเชื่อที่ว่านำทองมาผสมในนมหรือน้ำให้เด็กกิน แล้วจะส่งผลให้เด็กทารกมีผิวพรรณที่ดีนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในทางการแพทย์

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย