ตามติดค่าฝุ่นพิษ ใน 7 จังหวัดของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าค่าฝุ่นสูง (เดือนสิงหาคม 63)

96
ตามติดค่าฝุ่นพิษ ใน 7 จังหวัดของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าค่าฝุ่นสูง (เดือนสิงหาคม 63)

ตามติดค่าฝุ่นพิษ ใน 7 จังหวัดของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าค่าฝุ่นสูง (เดือนสิงหาคม 63)

คุณภาพอากาศ ใน 7 จังหวัดของประเทศไทย ที่ขึ้นชื่อเรื่อง มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM2.5 ในระดับสูงเกินค่ามาตรฐาน ?กรุงเทพมหานคร ?เชียงราย ?เชียงใหม่ ?ลำปาง ?สระบุรี ?ขอนแก่น และ ?ตาก

ในเดือนสิงหาคมนี้ คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจะพบว่า ค่าฝุ่นไม่ได้ดีเท่าในเดือนกรกฎาคม เพราะ จังหวัดกรุงเทพ เชียงใหม่ สระบุรี และ ขอนแก่น เริ่มมีอากาศในบางช่วง อยู่ในระดับปานกลาง

เห็นได้ชัดว่า ช่วง 4 เดือนแรก ค่าฝุ่นพิษสูงมาก โดยเฉพาะที่ เชียงราย เชียงใหม่ และ ลำปาง

ที่สำคัญ จังหวัดเชียงรายในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา แสนสาหัส (จังหวัดเดียวที่มีสีม่วงเข้ม) ระดับฝุ่นพิษพุ่งขึ้นสูงถึงเลเวล อันตรายมาก อาจเป็นเพราะ การเผาในประเทศเพื่อนบ้าน และ ภูมิประเทศที่โล่งแต่ภูเขาล้อมรอบ ทำให้หมอกควันสะสม เพราะ หมอกควันที่ลอยเข้ามา ❌ไม่ถูกลมพัดออกไป

ในปัจจุบัน คนไทยแทบจะอยู่กับฝุ่นทั้งปี แต่ค่าฝุ่นมักจะค่อนข้างแย่มากในช่วงสิ้นปี และ ต้นปี เพราะเป็นช่วงอากาศปิด หรือว่าช่วงฤดูกาลที่มีกิจกรรมเช่น เมื่อภาคเหนือจะเข้าสู่ช่วงชิงเผา หรือการเผาไหม้จากประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ จนถึงเดือน เมษายน

Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์