ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 5 – 12 ก.ค. 62 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 5 – 12 ก.ค. 62 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่