Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เผย 6 วัดในเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง-อุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2563

เผย 6 วัดในเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง-อุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2563

-

เผย 6 วัดในเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง-อุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกวัดที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่บริเวณวัดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคงเป็นระเบียบ จัดการปกครองพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 25563

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกวัดที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีวัดที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน

-อุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2563

1.วัดร่ำเปิง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
แผนที่ https://goo.gl/maps/YuGsuicEkaHjT8XAA

ภาพ : วัดร่ำเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

2.วัดศรีคำชมภู ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
แผนที่ https://goo.gl/maps/U7f2BTA1nzMwnqha9

ภาพ : วัดศรีคำชมภู ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

3.วัดบ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
แผนที่ https://goo.gl/maps/oFd9cr2L76NqFh5V9

ภาพ : Google Street View วัดบ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

-วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2563

1.วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
แผนที่ https://goo.gl/maps/8cWQYAVQ8twnzB9r8

ภาพ : วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม Doi Pha Som

2.วัดอรัญญวาส ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
แผนที่ https://goo.gl/maps/4KjGhmV5b62ByJRf8

ภาพ : Google Street View วัดอรัญญวาส ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

-วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

1.วัดแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
แผนที่ https://goo.gl/maps/MA2jiJZD4JxsMZ9U6

ภาพ : วัดแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ในส่วนของวัดที่ได้รับการคัดเลือกในจังหวัดอื่นๆ มีดังนี้

Must Read

ดอยอินทนนท์ สุดคึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นช่วงหยุดยาว วันเดียวนักท่องเที่ยวทะลุครึ่งหมื่น

ดอยอินทนนท์ สุดคึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นช่วงหยุดยาว วันเดียวนักท่องเที่ยวทะลุครึ่งหมื่น วันที่ 24 ตุลาคม 2563 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่บริเวณกิ่วแม่ปาน 10 องศาเซลเซียส ยอดดอย 12 องศาเซลเซียส และบริเวณที่ทำการอุทยานฯ 16 องศาเซลเซียส โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง...
error: Alert: Content is protected !!