มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด เฝ้าระวังคนเดินทางกลับจากต่างประเทศหลังกักตัวครบ 14 วัน หากมีอาการน่าสงสัยให้ดำเนินตามมาตรการสาธารณสุขทันที

565

ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้งอำเภอ และอปท. ติดตามและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศภายหลังจากการกักตัวแล้ว และกลับไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน หากมีอาการน่าสงสัยให้ดำเนินตามมาตรการสาธารณสุขทันที

วันนี้ (21 ส.ค.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยกรมควบคุม โรคกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ว่าตรวจพบคนไทยจำนวน 2 คน ได้เดินทางกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเข้าสู่การกักตัวของรัฐ (State Quarantine) จนครบ 14 วัน เรียบร้อยแล้ว จึงได้ออกมาใช้ชีวิตปกติภายนอกการกักตัว และในระยะเวลาต่อมาบุคคลทั้งสองประสงค์จะกลับไปทำงานที่ต่างประเทศ จึงเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ซึ่งผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายหลังที่พ้นจากการกักตัวแล้ว และเดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ หากสงสัยหรือพบอาการป่วยให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ หากเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด รวมทั้งเน้นย้ำการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด