เผย ‘ยี่เป็งเชียงใหม่ 2563’ จัดงานแค่ 2 วัน แบบ New Normal งดขบวนแห่กระทง แต่ให้ตั้งตามจุดเพื่อให้เข้าชมแทน เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19

16037

เผย ‘ยี่เป็งเชียงใหม่ 2563’ จัดงานแค่ 2 วัน แบบ New Normal งดขบวนแห่กระทง แต่ให้ตั้งตามจุดเพื่อให้เข้าชมแทน เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จำนวน 3 เรื่องด้วยกัน โดยหนึ่งในนั้นคือการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เสนอให้มีการจัดงาน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 63 – 1 พ.ย. 63 ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เป็นแบบ New Normal โดยไม่มีขบวนแห่ แต่จัดตั้งขบวนกระทงใหญ่ให้ประชาชนเข้าชม และจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเข้าร่วมงานโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยสถานที่จัดงานจะมีจุดคัดกรองทุกจุด และมีบริการแอลกอฮอล์เจล ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดไม่ขัดข้องในการสืบทอดประเพณี แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ศบค. และ สาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้จัดงานต้องทำบันทึกตกลงกับที่ทำการปกครองทุกอำเภอ และใช้การสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ แต่อย่างไรก็ตามภายในเดือนตุลาคมจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง

ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563.1. สถานการณ์ต่าง ๆสถานการณ์ทั่วโลก : พบผู้ป่วยสะสมทั่วโลกทะลุ 22,000,000 ราย โดยพบผู้ป่วยรายใหม่วันละ 200,000 กว่าราย จำแนกประเทศพบว่าสหรัฐอเมริกายังอยู่อันดับแรกเนื่องจากพบผู้ป่วยกว่า 5 ล้านราย รองลงมาคือ บราซิล อินเดีย ส่วนแถบอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์ยังมีสถานการณ์ที่รุนแรงอยู่ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่ 3,000 กว่าราย ในขณะเดียวกันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกจำนวนเกือบ 800,000 รายแล้ว โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมวันนี้ (19 ส.ค. 63) อยู่ที่ 780,000 กว่าราย1.1 สถานการณ์ในประเทศไทย วันนี้ : พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่กักตัวอยู่ใน State Quarantine และเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งไม่แสดงอาการ1.2 สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ : ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 95 วันแล้ว 1.3 สถานการณ์สำคัญที่น่าสนใจ : 1) เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 279 ราย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา รอบนี้ระบาดในกรุงโซลและจังหวัดคย็องกี โดยทางการจะเพิ่มมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 2 ถ้าหากพบผู้ป่วยรายใหม่เกิน 50 รายติดต่อกัน 14 วัน2) การเริ่มผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชื่อ สปุตนิคไฟร์ ของรัสเซีย คาดว่าจะออกสู่ท้องตลาดรัสเซียปลายเดือนสิงหาคม ท่ามกลางการเตือนถึงความปลอดภัยจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและองค์การอนามัยโลก เนื่องจากยังมีข้อมูลความปลอดภัยไม่เพียงพอ.2. มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (วันนี้ 3 เรื่อง)2.1 มาตรการป้องกัน COVID-19 ในประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2563 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เสนอให้มีการจัดงาน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 63–1 พ.ย. 63 ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เป็นแบบ New Normal โดยไม่มีขบวนแห่แต่จัดตั้งขบวนกระทงใหญ่ให้ประชาชนเข้าชม และจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเข้าร่วมงานโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยสถานที่จัดงานจะมีจุดคัดกรองทุกจุด และมีบริการแอลกอฮอล์เจล ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดไม่ขัดข้องในการสืบทอดประเพณี แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ศบค. และ สาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้จัดงานต้องทำบันทึกตกลงกับที่ทำการปกครองทุกอำเภอ และใช้การสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ แต่อย่างไรก็ตามภายในเดือนตุลาคมจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง2.2 ผลการตรวจหญิงไทยที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันชาวมาเลเซีย เป็นการตรวจวันที่ 2 ผลไม่พบเชื้อ และในวันนี้เป็นวันครบกำหนดสำหรับการกักตัว 14 วันของการสัมผัสจึงถือว่าปลอดภัย และโดยส่วนตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเองก็มีมาตรการในการป้องกันโรคดีมาก โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา2.3 การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่รวมคนหมู่มาก เช่น ประเพณี คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน พร้อมทั้งสื่อมวลชน เพื่อเข้าทำบันทึกข้อตกลงรับทราบว่าผู้ประกอบการหรือผู้จัดงานจะต้องรับผิดชอบในการจัดทำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน@@@ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ. ชม.

โพสต์โดย ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020