Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เผย 'ยี่เป็งเชียงใหม่ 2563' จัดงานแค่ 2 วัน แบบ New Normal งดขบวนแห่กระทง แต่ให้ตั้งตามจุดเพื่อให้เข้าชมแทน เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19

เผย ‘ยี่เป็งเชียงใหม่ 2563’ จัดงานแค่ 2 วัน แบบ New Normal งดขบวนแห่กระทง แต่ให้ตั้งตามจุดเพื่อให้เข้าชมแทน เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19

-

เผย ‘ยี่เป็งเชียงใหม่ 2563’ จัดงานแค่ 2 วัน แบบ New Normal งดขบวนแห่กระทง แต่ให้ตั้งตามจุดเพื่อให้เข้าชมแทน เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จำนวน 3 เรื่องด้วยกัน โดยหนึ่งในนั้นคือการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เสนอให้มีการจัดงาน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 63 – 1 พ.ย. 63 ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เป็นแบบ New Normal โดยไม่มีขบวนแห่ แต่จัดตั้งขบวนกระทงใหญ่ให้ประชาชนเข้าชม และจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเข้าร่วมงานโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยสถานที่จัดงานจะมีจุดคัดกรองทุกจุด และมีบริการแอลกอฮอล์เจล ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดไม่ขัดข้องในการสืบทอดประเพณี แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ศบค. และ สาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้จัดงานต้องทำบันทึกตกลงกับที่ทำการปกครองทุกอำเภอ และใช้การสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ แต่อย่างไรก็ตามภายในเดือนตุลาคมจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง

ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563.1. สถานการณ์ต่าง ๆสถานการณ์ทั่วโลก : พบผู้ป่วยสะสมทั่วโลกทะลุ 22,000,000 ราย โดยพบผู้ป่วยรายใหม่วันละ 200,000 กว่าราย จำแนกประเทศพบว่าสหรัฐอเมริกายังอยู่อันดับแรกเนื่องจากพบผู้ป่วยกว่า 5 ล้านราย รองลงมาคือ บราซิล อินเดีย ส่วนแถบอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์ยังมีสถานการณ์ที่รุนแรงอยู่ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่ 3,000 กว่าราย ในขณะเดียวกันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกจำนวนเกือบ 800,000 รายแล้ว โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมวันนี้ (19 ส.ค. 63) อยู่ที่ 780,000 กว่าราย1.1 สถานการณ์ในประเทศไทย วันนี้ : พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่กักตัวอยู่ใน State Quarantine และเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งไม่แสดงอาการ1.2 สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ : ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 95 วันแล้ว 1.3 สถานการณ์สำคัญที่น่าสนใจ : 1) เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 279 ราย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา รอบนี้ระบาดในกรุงโซลและจังหวัดคย็องกี โดยทางการจะเพิ่มมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 2 ถ้าหากพบผู้ป่วยรายใหม่เกิน 50 รายติดต่อกัน 14 วัน2) การเริ่มผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชื่อ สปุตนิคไฟร์ ของรัสเซีย คาดว่าจะออกสู่ท้องตลาดรัสเซียปลายเดือนสิงหาคม ท่ามกลางการเตือนถึงความปลอดภัยจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและองค์การอนามัยโลก เนื่องจากยังมีข้อมูลความปลอดภัยไม่เพียงพอ.2. มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (วันนี้ 3 เรื่อง)2.1 มาตรการป้องกัน COVID-19 ในประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2563 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เสนอให้มีการจัดงาน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 63–1 พ.ย. 63 ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เป็นแบบ New Normal โดยไม่มีขบวนแห่แต่จัดตั้งขบวนกระทงใหญ่ให้ประชาชนเข้าชม และจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเข้าร่วมงานโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยสถานที่จัดงานจะมีจุดคัดกรองทุกจุด และมีบริการแอลกอฮอล์เจล ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดไม่ขัดข้องในการสืบทอดประเพณี แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ศบค. และ สาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้จัดงานต้องทำบันทึกตกลงกับที่ทำการปกครองทุกอำเภอ และใช้การสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ แต่อย่างไรก็ตามภายในเดือนตุลาคมจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง2.2 ผลการตรวจหญิงไทยที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันชาวมาเลเซีย เป็นการตรวจวันที่ 2 ผลไม่พบเชื้อ และในวันนี้เป็นวันครบกำหนดสำหรับการกักตัว 14 วันของการสัมผัสจึงถือว่าปลอดภัย และโดยส่วนตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเองก็มีมาตรการในการป้องกันโรคดีมาก โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา2.3 การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่รวมคนหมู่มาก เช่น ประเพณี คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน พร้อมทั้งสื่อมวลชน เพื่อเข้าทำบันทึกข้อตกลงรับทราบว่าผู้ประกอบการหรือผู้จัดงานจะต้องรับผิดชอบในการจัดทำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน@@@ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ. ชม.

โพสต์โดย ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020

Must Read

เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “เทศบาลฯ เข้ม!! ติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” นั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ .... เนื่องจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างชัดเจน ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องขอให้ประชาชนงดเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้...
error: Alert: Content is protected !!