ศธ.เชียงใหม่เผย สถานศึกษาในพื้นที่เปิดเรียนตามปกติเต็มรูปแบบแล้ว ยังคงให้งดเว้นกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัว กำชับมาตรการคุมเข้มหากพบผู้ป่วยโควิด-19 ให้ปิดห้องเรียนทันที

358

ศธ.เชียงใหม่เผย สถานศึกษาในพื้นที่เปิดเรียนตามปกติเต็มรูปแบบแล้ว ยังคงให้งดเว้นกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัว กำชับมาตรการคุมเข้มหากพบผู้ป่วยโควิด-19 ให้ปิดห้องเรียนทันที

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 นายกิตติธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนโดยแบ่งจำนวนนักเรียนมาโรงเรียน และเพิ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือมีมาตรการอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงให้มีการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ของสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา โดยนักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ หลังเลิกเรียน เพื่อติดตามหากมีการแพร่ระบาดในสถานศึกษา และเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเป็นหลัก

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริง ฯลฯ ในสถานศึกษายังคงให้งดเว้นไปก่อน หากมีความจำเป็นต้องจัดให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบการเฝ้าระวัง และให้ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) จะดำเนินการได้เมื่อสถานศึกษามีความพร้อม เป็นไปตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมของระบบการศึกษาในแต่ละแห่งเท่านั้น

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งถึงแนวทางการพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา หากพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ให้ปิดห้องเรียน หรือแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 3 วันเพื่อทำความสะอาดและทำการสอบสวนโรค ส่วนกรณีพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ผู้ที่สัมผัสทำการกักตัวอยู่ที่บ้าน และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

Facebook Comments