ศธ. ยัน! ครูไม่มีสิทธิลงโทษ ด้วยความรุนแรง นักเรียนที่เห็นต่างทางการเมือง

165

ศธ. ยัน! ครูไม่มีสิทธิลงโทษ ด้วยความรุนแรง นักเรียนที่เห็นต่างทางการเมือง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีหลายโรงเรียนมีนักเรียนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจะแสดงความเห็นต่างได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องไม่สร้างความแตกแยก พร้อมเสนอแนวคิดนักเรียนทุกคนต้องมีข้อมูลการแสดงความเห็นที่ถูกต้องด้วย เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนักเรียนที่เรียกร้อง ควรอ่านและทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเสียก่อน ในส่วนนักเรียนที่มีความเห็นต่าง อยากให้มองภาพของประเทศว่า ขณะนี้กำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19 และขณะนี้รัฐบาลกำลังช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและให้ประเทศเดินหน้าต่อไป และนักเรียนควรจัดกลุ่มเป็นตัวแทนหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกัน เพื่อจะแก้ไขปัญหาได้อยากตรงจุด

และขอยืนยันว่าครูไม่มีสิทธิลงโทษนักเรียนที่เห็นต่างด้วยความรุนแรงเนื่องจากเป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่การแสดงออกด้วยความเห็นต่างจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่สร้างความแตกแยก

ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments