ศบค. เผยทหารสหรัฐฯ 110 นาย กักตัวครบ 14 วัน ผลตรวจไม่พบเชื้อ ส่งทีมติดตามใกล้ชิด ยืนยันไม่มีการออกนอกพื้นที่ระหว่างฝึก

153

ศบค. เผยทหารสหรัฐฯ 110 นาย กักตัวครบ 14 วัน ผลตรวจไม่พบเชื้อ ส่งทีมติดตามใกล้ชิด ยืนยันไม่มีการออกนอกพื้นที่ระหว่างฝึก

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์บรืหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยถึงกรณี ทหารสหรัฐ 110 นาย ที่เข้ามาฝึกในประเทศไทย ได้กักตัวครบ 14 วันแล้ว ผลตรวจไม่พบเชื้อ โดยจะเริ่มดำเนินการฝึกร่วมกับทหารไทยภายในค่ายทหารถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จากนั้นเดินทางกลับทันที

ยืนยันระหว่างฝึกไม่มีการออกนอกพื้นที่ มีทีมติดตามดูแลใกล้ชิด รวมถึงปรับรูปแบบการฝึก Vector Balance Torch แบบ New Normal และลดจำนวนทหารลง

ECPZEI.jpg