Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ (มีคลิป Video) ครูดอยเชียงใหม่ ยื่นจังหวัดแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีแต่ย้ายออกไม่มีย้ายเข้า ส่วนบรรจุใหม่ส่วนใหญ่เห็นชื่อโรงเรียนก็สละสิทธิ์ กระทบประสิทธิภาพการสอน เผยหลายโรงเรียนต้องแก้ปัญหา หาเงินจ้างเอง

(มีคลิป Video) ครูดอยเชียงใหม่ ยื่นจังหวัดแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีแต่ย้ายออกไม่มีย้ายเข้า ส่วนบรรจุใหม่ส่วนใหญ่เห็นชื่อโรงเรียนก็สละสิทธิ์ กระทบประสิทธิภาพการสอน เผยหลายโรงเรียนต้องแก้ปัญหา หาเงินจ้างเอง

-

(มีคลิป Video) ครูดอยเชียงใหม่ ยื่นจังหวัดแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีแต่ย้ายออกไม่มีย้ายเข้า ส่วนบรรจุใหม่ส่วนใหญ่เห็นชื่อโรงเรียนก็สละสิทธิ์ กระทบประสิทธิภาพการสอน เผยหลายโรงเรียนต้องแก้ปัญหา หาเงินจ้างเอง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ส.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประธานชมรมนักจัดการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการหลายโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ นายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาแก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลเป็นการเร่งด่วน หลังต้องประสบปัญหาขาดแคลนครูสอนในพื้นที่มานานหลายปี จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนของเด็กๆ บนดอย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย เปิดเผยว่า โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ หรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกอบด้วย อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย และ อำเภอดอยเต่า มากกว่าครึ่งอยู่บนดอยสูง เป็นพื้นที่กันดารห่างไกล การเดินทางยากลำบาก ขาดแคลนสาธารณูปโภค หลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนเหล่านี้มีครูย้ายออกเป็นประจำ แต่ไม่มีคนย้ายเข้า ขณะที่การบรรจุครูใหม่มาทดแทนตำแหน่งว่าง ก็เป็นไปด้วยความล่าช้า การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาจึงไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตกต่ำ การจัดการศึกษาโดยภาพรวมของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาจึงไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะปัจจุบันการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถูกโอนไปเป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. ส่งผลให้การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู มีระเบียบขั้นตอนและใช้เวลามากขึ้น จากเดิมที่เขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้เอง ทำให้การบรรจุแต่งตั้งล่าช้า นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าหากมีตำแหน่งว่างให้พิจารณาผลจากการขอย้ายก่อน หากไม่มีผู้ขอย้ายเข้า ถึงจะเรียกบรรจุใหม่ได้

นอกจากนี้โรงเรียนบนดอยเหล่านี้ หลายปีมาแล้ว มีแต่ครูขอย้ายออก ครูคนไหนเข้าเกณฑ์ขอย้ายได้ก็จะขอย้ายลงไป แต่ในทางกลับกันกลับไม่มีใครขอย้ายสลับขึ้นมาสอนนักเรียนบนดอย ส่วนการบรรจุครูใหม่ตามบัญชีที่เปิดสอบ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ที่สอบได้และขึ้นบัญชีไว้จะขอสละสิทธิ์ เพราะไม่ต้องการขึ้นไปเป็นครูดอยที่มีแต่ความยากลำบาก โดยช่วงสองปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นมีผู้ที่สอบได้ ขอสละสิทธิ์ถึง 6 ลำดับ กว่าจะได้ครูมาทดแทนก็ใช้เวลานานเกือบสองปี ทำให้ทางโรงเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการหาเงินมาจ้างครูช่วยสอน ขณะที่ล่าสุด สพป.เขต 5 มีครูขาดเกณฑ์ 6 โรงเรียน จำนวน 9 อัตราซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นชมรมนักจัดการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จึงตัดสินใจเข้ายื่นหนังสือกับทางจังหวัด โดยเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. เร่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันปี 2563 ก่อนที่บัญชีจะหมดอายุในวันที่ 7 ก.ย.63 นี้ และ ในช่วงที่รอการบรรจุแต่งตั้ง ขอให้นำเงินงบประมาณที่จะจ่ายเงินเดือนให้ครูใหม่ มาให้ทางโรงเรียนใช้จ้างครูอัตราจ้างเพื่อแก้ปัญหาไปก่อน

ขณะที่ทางด้าน นายคมสันสุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังการรับหนังสือร้องเรียนว่า หลังจากนี้จะได้มีการแจ้งประสานทางหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำเนินการสอบถามถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าติดขัดด้านใด รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจะมีการหารือและตรวจสอบว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรตามที่มีการแจ้งมา ซึ่งตนมองเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดชายแดน และถือว่าครูที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นต้องใช้ความอดทน มานะพยายาม รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์จริงๆ ถึงจะสามารถไปอยู่ที่นั่นได้ เนื่องจากการเดินทางก็ค่อนข้างลำบาก ซึ่งหากได้คนที่มีภูมิลำเนาที่ไม่ห่างไกลมาก หรืออยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวก็จะมีประโยชน์ อย่างไรก็ตามตนจะดำเนินการเสนอพิจารณาให้กับทางต้นสังกัดได้ดำเนินการ โดยได้ผลอย่างไรจะต้องมีคำตอบภายในสัปดาห์หน้าว่ามีปัญหาหรือมีข้อติดขัดในเรื่องใด และจะแก้ไขได้อย่างไร โดยหากในระดับจังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะต้องหารือกันเพื่อเป็นแนวทางในการเร่งแก้ไข เนื่องจากตนถือว่าการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อลูกหลาน เยาวชน จะได้ไม่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ และเป็นหัวใจสำคัญของจังหวัดที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้กรอบแนวคิดไว้ด้วย

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!