5 ภัย ที่ต้องระวังในหน้าฝน เรียนรู้วิธีรับมือหน้าฝนและอุบัติเหตุที่ตามมาอย่างถูกต้อง

227
5 ภัย ที่ต้องระวังในหน้าฝน เรียนรู้วิธีรับมือหน้าฝนและอุบัติเหตุที่ตามมาอย่างถูกต้อง

5 ภัย ที่ต้องระวังในหน้าฝน เรียนรู้วิธีรับมือหน้าฝนและอุบัติเหตุที่ตามมาอย่างถูกต้อง

1. โรคติดต่อ มีหลายๆโรค ที่ตามมาพร้อมกับฤดูฝน เช่นโรคจากไวรัส อาหารเป็นพิษ ผิวหนังอักเสบ ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู สิ่งสำคัญคือ ต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง ทำร่างกายให้อบอุ่น ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินร้อนช้อนกลาง หากมีไข้สูง และ รู้สึกอ่อนเพลีย ให้รีบไปพบแพทย์

2. อันตรายจากไฟดูด-ไฟช็อต หากพบคนถูกไฟดูด ใช้วัสดุไม่นำกระแสไฟฟ้า เช่น ไม้ ผ้าแห้ง พันมือให้หนา และผลัก หรือฉุดผู้ป่วยออกจากบริเวณไฟดูดโดยเร็ว ระหว่างปฐมพยาบาลควรโทรแจ้งสายด่วน 1669

3. อุบัติเหตุจราจร ควรขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่ปกติเสมอ

4. อันตรายจากสัตว์มีพิษ หากถูกสัตว์มีพิษกัด ให้ล้างแผลให้สะอาด จัดผู้ป่วยให้นอนนิ่งๆ ห้ามขยับ และแจ้งสายด่วน 1669

5. ฟ้าผ่า อย่าใช้โทรศัพท์มือถือในที่โล่งแจ้งหรืออยู่ใกล้ต้นไม้สูง หากหาที่หลบไม่ได้ ให้หมอบ หรือนั่งยองๆ ให้ตัวอยู่ต่ำที่สุด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งนำไฟฟ้า เช่น สายไฟ

Cr: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์