ประกันสังคม แจงเลื่อนจ่าย 15,000 บาท เหตุอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบ ยืนยัน‼ เร่งจ่ายเงินทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

278

ประกันสังคม แจงเลื่อนจ่าย 15,000 บาท เหตุอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบ ยืนยัน‼ เร่งจ่ายเงินทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 สำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคมว่า เป็นโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 15,000 บาท โดยจ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจำนวน 59,000 ราย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลรายชื่อภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณกลางเดือน ส.ค.นี้ เมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติ

ล่าสุด เพจสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า “ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว”

ประกันสังคม แจงเลื่อนจ่าย 15,000 บาท เหตุอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบ ยืนยัน‼ เร่งจ่ายเงินทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

Facebook Comments