เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ ป.พัน 7 และการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับชาวบ้านตำบลฟ้าฮ่าม

258
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ ป.พัน 7 และการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับชาวบ้านตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ ป.พัน 7 และการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับชาวบ้านตำบลฟ้าฮ่าม

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยนายปรีชา วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 (ป.พัน 7) และการประปาส่วนภูมิภาค นำรถบรรทุกน้ำสะอาด ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ เพราะน้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ 9 ตำบล ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี เนื่องจากท่อจ่ายน้ำชำรุดเสียหายจากงานก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลเทพปัญญา ตั้งแต่เวลา 1 นาฬิกา เช้าวันนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จในช่วงเย็น

S 196231268
S 196231266

Facebook Comments