Home ข่าวทั่วไทย แพทย์เผย!! วัคซีนในผู้สูงอายุ สำคัญไม่แพ้วัคซีนเด็ก เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน

แพทย์เผย!! วัคซีนในผู้สูงอายุ สำคัญไม่แพ้วัคซีนเด็ก เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน

-

แพทย์เผย!! วัคซีนในผู้สูงอายุ สำคัญไม่แพ้วัคซีนเด็ก เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนวัยหนุ่มสาว ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย การได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค ประหยัดค่ารักษาพยาบาล วัคซีนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเด็กเท่านั้น ผู้สูงอายุก็มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน

วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรได้รับ ได้แก่

  1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือบางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน หากอาการรุนแรงก็อาจทำให้เสียชีวิตได้

คำแนะนำ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี

  1. วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต โรคปอดบวมมีสาเหตุสำคัญจากเชื้อนิวโมค็อกคัส ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้

คำแนะนำ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี

  1. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท อาจมีภาวะแทรกซ้อน คือ ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนัง

คำแนะนำ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว

  1. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน

หากเกิดแผลในผู้สูงอายุจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย ทำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หายใจลำบาก โรคคอตีบที่รุนแรง ทำให้หายใจลำบาก ทั้งโรคบาดทะยักและคอตีบหากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ และโรคไอกรนทำให้ไอต่อเนื่องอย่างรุนแรง

คำแนะนำ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี

ที่มา : ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนิตยสาร@Rama

Must Read

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเชียงใหม่ รวมตัวจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมปักหมุดคณะราษฎรบนแผ่นปูนน้ำหนักกว่า 40 กิโลกรัม

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเชียงใหม่ รวมตัวจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมปักหมุดคณะราษฎรบนแผ่นปูนน้ำหนักกว่า 40 กิโลกรัม เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มนักศึกษาเชียงใหม่พร้อมด้วยประชาชน นำโดยนางสาวภัคจิรา ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้มีการตั้งเวทีปราศรัยเกี่ยวกับผลงานภายใต้การนำของรัฐบาล รวมไปถึงการบริหารการจัดการท้องถิ่นและชาติพันธุ์ นอกจากนี้ได้มีการแสดงดนตรี...
error: Alert: Content is protected !!