ก.แรงงาน ห่วงเด็กจบใหม่ว่างงาน แนะทำงาน Part-time เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เผยมีตำแหน่งว่างกว่า 2 พันอัตรารองรับ

99
ก.แรงงาน ห่วงเด็กจบใหม่ว่างงาน แนะทำงาน Part-time เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เผยมีตำแหน่งว่างกว่า 2 พันอัตรารองรับ

ก.แรงงาน ห่วงเด็กจบใหม่ว่างงาน แนะทำงาน Part-time เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เผยมีตำแหน่งว่างกว่า 2 พันอัตรารองรับ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศ รวมถึงบัณฑิตจบใหม่ ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในปี 64 จำนวน 493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไป นอกจากจะมีการปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็นบางช่วงเวลา

ตำแหน่งงาน part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ แรงงานทั่วไป พนักงานขายทอดตลาด เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน)พนักงานขายของหน้าร้าน

สมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/

Facebook Fan page: เสิร์ฟงานด่วน

ติดต่อที่กระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

Facebook Comments