Home ข่าวทั่วไทย ธอส. ออก 7 มาตรการ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุซินลากู วงเงิน 100 ล้านบาท

ธอส. ออก 7 มาตรการ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุซินลากู วงเงิน 100 ล้านบาท

-

ธอส. ออก 7 มาตรการ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุซินลากู วงเงิน 100 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า ธอส. เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุซินลากู กรอบวงเงินรวม 100 ล้านบาท ผ่านโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563 โดยพิจารณาตามระดับความเสียหาย 7 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. กรณีหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความเสียหาย สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระได้

มาตรการที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่หลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัย สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหลังเดิม วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 หลักประกัน

มาตรการที่ 3 ลูกหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหาย ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก

มาตรการที่ 4 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

มาตรการที่ 5 ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้

มาตรการที่ 6 กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น

มาตรการที่ 7 พิจารณาสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือลมพายุ พิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 15,000 บาท

ขอรับบริการโครงการดังกล่าว ติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค.63 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Must Read

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 18 –...

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 18 – 27 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน เสาร์ที่ 19 กันยายน...
error: Alert: Content is protected !!